Tan fàcil com pedalar

Azada Verde
Moçambic (Toronga)

Gràcies a un gest tan simple com pedalar damunt d’una bicicleta, famílies rurals de Moçambic amb pocs recursos poden disposar d’aigua per al reg de les seves parcel·les familiars. A aquests mecanismes, l’ONG Azada Verde els ha batejat amb el nom de Bici-bombas.

A Moçambic, com en altres països de l’Àfrica subsahariana, només plou tres mesos a l’any, sempre que no hi hagi inundacions o sequeres prolongades a conseqüència del canvi climàtic. Durant aquests tres mesos, practiquen una agricultura de subsistència en què produeixen blat de moro, aliment que els ha de durar els 12 mesos de l’any. Les Bici-bombas s’instal·len a les famílies durant l’època seca, perquè puguin seguir practicant l’agricultura durant els vuit mesos en què no plou. Gràcies a aquests sistemes de reg de baix cost es permet a les famílies tenir una dieta més variada, reduir la seva inseguretat alimentària i obtenir ingressos. En les parcel·les agrícoles planten hortalisses, de les quals un 30% va destinat al seu consum personal i el 70% restant es ven en mercats locals.

El projecte neix al maig del 2018 amb la instal·lació de les primeres tres Bici-bombas a la localitat de Toronga, província de Sofala. A dia d’avui, ja s’han construït i instal·lat 25 Bici-bombas a 25 famílies d’agricultors (150 persones beneficiades) en dos districtes diferents (Buzi i Chibabava) de la província de Sofala.

Es construeixen localment amb un 70% de materials reciclats. Els materials es compren a la ciutat de Beira (capital de la província) i després s’envien a dos tallers situats en comunitats rurals, lloc on els tècnics les construeixen i les instal·len als beneficiaris. Els beneficiaris reben suport tècnic a nivell agrícola i manteniment al llarg de la campanya. El projecte se sosté a través de microcrèdits als beneficiaris i l’objectiu de Azada Verde és arribar a les 50 Bici-bombas noves cada any.

Escrit per

Òscar Marín

Enviat per

Hugo Coll Dalmau (17 juny 2020)

Responsable del projecte

Hugo Coll Dalmau, fundador

Llicència Creative Commons

Comentaris

 

Porta'm a algun lloc
Tanca
Porta'm a algun lloc
Tanca
Llei de Protecció de Dades (LOPD).
En compliment d’allò que es disposa a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i de les Normes de Procediment aprovades pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, als subscriptors de l’Atlas of the Future se’ls poden demanar dades de caràcter personal, que s’incorporaran en un fitxer la responsabilitat del qual correspon a Democratising The Future Society, SL. Aquest fitxer s’incorporarà degudament a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en compliment de les mesures de seguretat establertes en la normativa vigent. Els subscriptors poden exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació amb les seves dades personals. Podran fer-ho per correu postal enviant un escrit a Democratising the Future Society SL, Ref. LOPD, Calàbria, 10, 6-3 08015 de Barcelona (Espanya) i/o per correu electrònic, fent clic aquí. A més, el subscriptor haurà de comunicar a Atlas of the Future qualsevol modificació de les seves dades personals, per tal que la informació emmagatzemada per l’Atlas estigui sempre actualitzada i no contingui errors.
Tancar
Sign up for our weekly newsletter