Històries entre cotons

Cotton Diaries
Catalunya (Barcelona)

La indústria del cotó pot arribar a ser tòxica i explotadora, però Cotton Diaries, amb seu a Barcelona i Londres, creu que hi ha maneres millors de fer les coses.

L’any 2017, Marzia Lanfranchi i Angus Dunsire van fundar aquesta comunitat global de narradors i professionals en l’àmbit del cotó, la moda i la sostenibilitat, que té com a objectiu transformar la manera en què cultivem, fabriquem, obtenim i fem servir el cotó. La seva idea és provocar “el canvi de la collita a la tela”.

Cotton Diaries se centra en el costat bo de la producció del cotó, en les persones que estan creant un canvi real per inspirar accions positives, des d’abordar l’escassetat d’aigua revolucionant el procés de tenyit fins a donar poder a les dones i les nenes en oferir-los accés a una millor educació. Aquestes històries han demostrat que les innovacions i els nous corrents de pensament ja hi són per fer que la indústria del cotó sigui més sostenible.

“Creiem que les històries correctes, ben explicades, poden connectar-nos amb temes que sovint es perceben massa grans o distants. Sobretot, creiem en el poder de l’individu per aconseguir el canvi.”

Mira aquesta història d’agricultors de cotó que produeixen samarretes lliures de tòxics:

AccióAtlas: Cotton Diaries ajuda qualsevol persona que treballi amb el cotó a investigar, comunicar i trobar solucions sostenibles. Si tens una història basada en solucions, pots enviar el teu projecte aquí.

Escrit per

Caitlin O'Rorke, Content Creator, Atlas of the Future (03 agost 2020)

Responsable del projecte

Marzia Lanfranchi i Angus Dunsire, fundadors i directors creatius

We want the Atlas of the Future media platform and our event to be available to everybody, everywhere for free – always. Fancy helping us spread stories of hope and optimism to create a better tomorrow? For those able, we'd be grateful for any donation.

Llicència Creative Commons

Comentaris

 

Porta'm a algun lloc
Tanca
Porta'm a algun lloc
Tanca
Llei de Protecció de Dades (LOPD).
En compliment d’allò que es disposa a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i de les Normes de Procediment aprovades pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, als subscriptors de l’Atlas of the Future se’ls poden demanar dades de caràcter personal, que s’incorporaran en un fitxer la responsabilitat del qual correspon a Democratising The Future Society, SL. Aquest fitxer s’incorporarà degudament a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en compliment de les mesures de seguretat establertes en la normativa vigent.Els subscriptors poden exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació amb les seves dades personals. Podran fer-ho per correu postal enviant un escrit a Democratising the Future Society SL, Ref. LOPD, Calàbria, 10, 6-3 08015 de Barcelona (Espanya) i/o per correu electrònic, fent clic aquí. A més, el subscriptor haurà de comunicar a Atlas of the Future qualsevol modificació de les seves dades personals, per tal que la informació emmagatzemada per l’Atlas estigui sempre actualitzada i no contingui errors.
Tancar
Sign up for our weekly newsletter