Els caixers automàtics d’aigua esquitxen l’Índia

Piramal Sarvajal
India (Ahmedabad)

En un comptador a la pàgina d’inici de Piramal Sarvajal hi podem llegir: “549.554.053 litres subministrats i sumant…”. Es tracta d’un còmput de més de mig milió de litres d’aigua potable per subministrar a les zones més desafavorides de l’Índia.

L’aigua és una necessitat bàsica per a l’existència humana, però uns cent cinquanta milions d’indis no tenen accés a aigua potable i assequible. El 2008, la Fundació Piramal, la branca filantròpica del Grup Piramal dirigit per Ajay Piramal, va posar en marxa Sarvajal (que, en sànscrit, significa “aigua per a tothom”), un projecte pilot a Bagar, Rajasthan. L’objectiu era subministrar aigua potable assequible a través de la tecnologia i solucions d’aigua potable pura.

En la majoria dels casos, els problemes de pobresa estan inextricablement relacionats amb els de l’aigua: la seva disponibilitat, proximitat, quantitat i qualitat. Informe Mundial de l’Aigua de les Nacions Unides, 2015

Piramal, que opera en zones amb importants reptes de salut causats per la contaminació, fa servir una xarxa de franquícies per vendre aigua purificada a un preu assequible tant en pobles rurals com en barris de xaboles. L’objectiu del director general, Vasu Padmanabhan, és “resoldre problemes que constitueixen veritables obstacles crítics per desbloquejar el potencial econòmic de l’Índia”.

Els sistemes centralitzats de tractament d’aigua a través de canonades són sovint costosos i no tenen sentit quan es tracta de poblacions disperses. “Transportar una substància pesada com l’aigua provoca que la depuració assequible estigui fora de l’abast de les persones més pobres”, explica Padmanabhan. “Les solucions de Sarvajal són pioneres, ja que es basen en un model construït al voltant de plantes de filtració d’aigua descentralitzades, subministrant aigua a caixers automàtics d’aigua, també descentralitzats, situats en diversos llocs de la comunitat sense estar connectats al subministrament d’aigua municipal”.

Els caixers automàtics d’aigua estan connectats a un núvol, funcionen amb energia solar i són exactament allò que semblen. Localitzats en zones residencials densament poblades en carrers concorreguts, botigues, escoles i hospitals, aquests caixers dispensen aigua en comptes de diners en efectiu.

Els clients compren un “balanç d’aigua” amb targetes recarregables de prepagament. Les targetes es poden recarregar fàcilment amb un telèfon mòbil i donen accés a l’aigua, vint-i-quatre hores al dia set dies a la setmana, que, d’aquesta manera, resulta més econòmica. L’aigua dispensada s’ha purificat en plantes restringides per eliminar els gèrmens i assegurar-se que els minerals, com el fluor nociu, es mantenen dins dels nivells recomanats. Les màquines expenedores permeten a les persones omplir els contenidors i informen també sobre el balanç de crèdit i la qualitat de l’aigua.

Els caixers automàtics d’aigua són una oportunitat de negoci atractiva per a franquícies que actuen com a administradores d’aigua comunitàries, que paguen a Savarjal per endavant per la tecnologia de filtració d’aigua a escala local i la venen. Paral·lelament, el model de franquícia beneficia Savarjal, ja que això li permet entrar en els mercats locals. Els emprenedors locals estan capacitats per operar sistemes de tractament d’aigua i disposen de tecnologia de purificació d’aigua, eines de manteniment i màrqueting. “Soochak”, un controlador lògic programable al núvol, està instal·lat a totes les plantes de tractament per monitoritzar la qualitat, els litres produïts, l’estat de la màquina i la quantitat d’aigües residuals generades.

Sorprenentment, Sarvajal va tenir èxit de seguida, perquè tot i que les persones no estaven acostumades a pagar per l’aigua neta, entenien la seva importància per a la salut. En l’actualitat, més de cent vuitanta caixers automàtics d’aigua subministren aquest bé cada dia a tres-centes mil persones en dotze estats de l’Índia. I la nova tecnologia està atraient els “savis tecnològics”, els quals veuen, en la recollida d’aigua dels caixers automàtics, una manera de demostrar la seva capacitat de guanyar i d’aprendre. Les tasques de recol·lecció i transport d’aigua les han fet tradicionalment les dones i les nenes, de manera que el temps que es recupera es pot fer servir per a altres activitats que permeten generar ingressos.

La idea de dispensar aigua procedent de màquines automatitzades s’està copiant arreu del món. “Els models basats en el mercat tenen un gran potencial per ser reproduïts, i això fa que el recorregut, des de la idea fins a la realitat d’ajudar les persones, sigui molt emocionant i satisfactori”, afegeix Padmanabhan.

L’any passat va rebre el premi Corporate Trailblazer atorgat pel primer ministre Narendra Modi. Piramal, que no fa gaire va ser inclòs al número 35 de l’India Rich List, va dir: “Aquest premi per a Piramal Sarvajal és un reconeixement als nostres esforços i una visió per a l’any 2020. Tenim previst obrir entre tres-centes i mil cinc-centes localitzacions, i subministrar aigua potable a més d’un milió de persones cada dia”.

Escrit per

Lisa Goldapple, editora de l'Atlas of the Future (06 febrer 2017)

Responsable del projecte

Vasu Padmanabhan, director general

Llicència Creative Commons

Comentaris

 

Porta'm a algun lloc
Tanca
Porta'm a algun lloc
Tanca
Llei de Protecció de Dades (LOPD).
En compliment d’allò que es disposa a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i de les Normes de Procediment aprovades pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, als subscriptors de l’Atlas of the Future se’ls poden demanar dades de caràcter personal, que s’incorporaran en un fitxer la responsabilitat del qual correspon a Democratising The Future Society, SL. Aquest fitxer s’incorporarà degudament a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en compliment de les mesures de seguretat establertes en la normativa vigent. Els subscriptors poden exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació amb les seves dades personals. Podran fer-ho per correu postal enviant un escrit a Democratising the Future Society SL, Ref. LOPD, Calàbria, 10, 6-3 08015 de Barcelona (Espanya) i/o per correu electrònic, fent clic aquí. A més, el subscriptor haurà de comunicar a Atlas of the Future qualsevol modificació de les seves dades personals, per tal que la informació emmagatzemada per l’Atlas estigui sempre actualitzada i no contingui errors.
Tancar
The future of education explained
by 7 of the world's most inspiring experts
Discover the online event
Fixing the future - Education edition
Sign up for our weekly newsletter